králík v klobouku

Programy pro dospělé

Kouzelník, Martin Hruška, spolupracuje s diváky, které si pozve k sobě na jeviště nebo parket a zde s nimi čaruje. Divákům např. vykouzlí peníze nebo jim je naopak zmizí. Záhadně se objevují květiny, karty a spousta jiných předmětů. Toto vše se děje z bezprostřední blízkosti přímo před očima vybraného diváka.

Programy pro děti

Zde se mohou děti za pomocí kouzelníka naučit několik jednoduchých triků. Kouzelník si na každé kouzlo vybere jednoho nebo více malých asistentů, kteří jsou vtaženi přímo do děje. Program je veden humornou formou, aby se udržela pozornost nejenom dětských diváků, ale i jejich rodičů. Vykouzlení živého králíka je samozřejmostí.

Historický program

Program vhodný pro dobové akce v historickém kostýmu. Zde jsou zastoupena hlavně kouzla s provazy, čínskými kruhy a mnoho dalších. Předvedení je možné jak na jevišti, na volném prostranství i z besprostřední blízkosti.

Iluze

Zde je předvedena iluze při níž je asistentka rozřezána a poté zcela zmizí. Mezi další iluze patří např. létající stolek, probodnutí divákovy hlavy 12 noži a další. Při všech těchto kouzlech mohou být diváci ze všech stran tzn., že asistentku je možno zmizet i na volném protranství.

Mikromagie

Kouzla přímo před očima diváků

© 2007 Elris - web, programování, servis